Covid-19

Covid-19

Jesteśmy gotowi do pomocy

Rynki globalne, firmy i ludzie na całym świecie stają przed bezprecedensową rzeczywistością dotyczącą rozprzestrzeniania się nowatorskiego wirusa koronawirusa (COVID-19) oraz wszystkich środków bezpieczeństwa podejmowanych w celu kontrolowania sytuacji. Wszyscy spotykają się, aby znaleźć nowe rozwiązania problemu, z którym się spotykają. Niektórzy nazywają to największym „eksperymentem z pracy w domu”. Niektórzy szukają nowych sposobów łączenia się z klientami. Niektórzy muszą całkowicie przemyśleć, w jaki sposób zapewniają edukację studentom. Niektórzy spieszą się z wdrażaniem rozwiązań zdalnego monitorowania i zarządzania infrastrukturą, aby uniknąć czynności związanych z obsługą i konserwacją personelu. Niektóre wymagają jak najszybszego wdrożenia bezpiecznego i niezawodnego networks, aby zapewnić łączność dla kluczowych tymczasowych wdrożeń, które mają pomóc rządom w kontrolowaniu i monitorowaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewniają bardzo potrzebną pomoc. Sektory publiczny i prywatny łączą siły, aby zmniejszyć wpływ kryzysu za pomocą technologii. Podczas tego kryzysu najważniejsze są bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników, klientów, partnerów i społeczności. Jesteśmy gotowi pomóc, dzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą w zakresie technologii komunikacyjnych zebranych z tysięcy udanych wdrożeń komunikacji o kluczowym znaczeniu. W tej sekcji znajdziesz najbardziej odpowiednie zasoby i przykłady od nas i dużej liczby naszych partnerów. Jeśli masz problem, pytanie lub pomysł - skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

2020 / 04 / 03

Aktualności // Internet connectivity for emergency solutions during Covid-19

Global markets, companies, and people around the world are facing an unprecedented reality regarding the spread of the novel Coronavirus (COVID-19) and all the safety measures that are being taken to control the situation. Everybody is coming together to find new solutions for the problems they face. Some call this the biggest “Work from home experiment”. Some are looking for new ways …

Nadchodzące seminaria internetowe
Przeszłość seminaria internetowe
 • Use Cases - September Edition

  3rd time does not lie - some people say. So, We are going to present you the most interesting use cases made with our partners! We will share real pictures and installation photos! We will introduce you to the market segmentation! We will share our experience and knowledge! We will ask a favor from you!

 • Teltonika Networks IoT Çözümleri; Başarıya giden yolda güçlü ortağınız

  Teltonika Networks olarak IoT&M2M bağlantıları için halihazırda 21 adet ürün üretmekteyiz. Cihazlarımızla uygulanabilir değişik senaryo sayısı gerçekten limitsiz! Sizleri, üreticisi olduğumuz cihazlar ve emniyetli ve güvenilir internet bağlantısının olmazsa olmaz olduğu farklı endüstrilerden kullanım senaryoları hakkında konuşacağımız webinarımıza davet etmek istiyoruz. Webinarımıza katılarak Teltonika Networks cihazlarının potansiyelini ve nerelerde kullanabiceğini deneyimleyebilirsiniz!

 • RMS - New Features Introduction

  The Remote Management System by Teltonika Networks is one of the most useful tools when it comes to remote monitoring and management of our gateways, routers and devices connected to them. In this upcoming webinar you will have a chance to hear new features, which, from our belief will be very important and game changing!

 • Бизнес кейсы - Августовский выпуск

  Месяц назад мы провели наш первый вебинар о бизнес кейсах - июльский выпуск. Мы обещали Вам, что будем делать их каждый месяц, поэтому приглашаем присоединиться к нашему вебинару по бизнес кейсам - августовский выпуск! Вы услышите 12 новых вариантов использования из 6 различных отраслей!

 • Teltonika Networks RUTOS - uma extensa introdução

  A filosofia dos produtos da Teltonika Networks pode ser descrita em 3 frases: seguro, confiável, fácil de usar. Mas o que está por trás dessas palavras? Nosso sistema operacional - RUTOS. Ele fortalece nossos produtos e mostra do que somos capazes. Portanto, gostaríamos de convidá-lo para o nosso webinar: RUTOS - uma introdução extensa, onde você terá a oportunidade única de ouvir quais recursos ele inclui e o que você pode fazer com eles!

 • Teltonika Networks RUTOS - подробное введение

  Философию продуктов Teltonika Networks можно описать тремя словами: безопасность, надежность, простота в использовании. Но что скрывается за этими словами? Наша операционная система - RUTOS, которая расширяет возможности наших продуктов и показывает, на что мы способны. Итак, мы хотели бы пригласить вас на наш вебинар: RUTOS - подробное введение, где у вас будет уникальная возможность узнать, какие функции включает в себя система и что вы можете с ними делать!

 • Use Cases - August Edition

  1 Month ago we had our first webinar about use cases - July edition. We have promised You that we will make them every month, so now, do not hesitate to join our Use Cases - August edition webinar! You will hear 12 use cases from 6 different industries!

 • Бизнес кейсы - Июльский выпуск

  На сегодняшний день Teltonika Networks предлагает 21 устройство для IoT и M2M проектов. Количество различных сценариев использования для них действительно неограниченно. Мы хотим пригласить Вас послушать про новые решения от Teltonika Networks по всем сегментам рынка, где необходимо безопасное и надёжное интернет соединение. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше об этом в первом выпуске серии Вебинаров по Бизнес Кейсам!

 • Teltonika Networks RUTOS: una amplia introducción

  La filosofía de los productos de Teltonika Networks se puede describir en 3 frases: segura, confiable y fácil de usar. ¿Pero qué hay detrás de estos conceptos? Nuestro sistema operativo - RUTOS. Este Potencia nuestros productos y muestra de lo que somos capaces. Por lo tanto, nos gustaría invitarlo a nuestro seminario web: RUTOS - una introducción extensa, donde tendrá la posibilidad única de escuchar qué características incluye y qué puede hacer con ellas.

 • Use Cases - July Edition

  Today, Teltonika Networks offers 21 products for IoT & M2M connectivity. The number of different application scenarios for them are truly limitless. We would like you to invite you to hear more about the use cases of our products from all Industries where secure and reliable connectivity is essential. Join us to hear more about them to the first edition of our Use Case Webinar series!

 • Представляем наши последние разработки - TSW100 и RUTX12

  Этот вебинар будет посвящён двум нашим новейшим устройствам, их функциональности и вариантам использования. Эти два продукта откроют двери для новых возможностей!

  TSW100 - промышленный неуправляемый PoE коммутатор.
  RUTX12 - первый маршрутизатор Teltonika Networks с двумя модулями LTE и функцией балансировки нагрузки.

 • Presentando El Nuevo Switch TSW100!

  Presentaremos el primer Switch de Teltonika Networks: TSW100. Conocerá en detalle los puntos clave sobre el nuevo dispositivo, incluidas las principales especificaciones técnicas y los casos de uso asociados a este dispositivo.

 • Introducing The New RUTX12

  We will present the newest flagship cellular router of Teltonika Networks - RUTX12!

  You will get to know in detail the key points about the new device including main technical specifications, use cases and why it is unique device in Teltonika Networks portfolio.

 • Технологические решения на базе 4G LTE в период пандемии COVID-19

  Мировые рынки, компании и люди во всем мире сталкиваются с беспрецедентной реальностью в отношении распространения нового коронавируса (COVID-19) и всех мер безопасности, которые принимаются для контроля над ситуацией. Люди объединяются, чтобы найти решения насущных проблем, с которыми они сталкиваются. Некоторые называют это самым большим экспериментом «Работа на дому». Но все предприятия ищут возможности для новых решений. На этом вебинаре мы рассмотрим, какие решения сегодня пользуются …

 • Introducing The New TSW100 Switch

  We will present the first switch of Teltonika Networks - TSW100. You will get to know in detail the key points about the new device including main technical specifications, use cases.

 • Teltonika Networks RUTOS - an extensive introduction

  Teltonika Networks products philosophy can be described in 3 phrases: secure, reliable, easy to use. But what lies behind these words? Our operating system - RUTOS. It empowers our products and shows what we are capable of. So, we would like to invite You to our webinar: RUTOS - an extensive introduction, where you will have an unique possibility to hear what features it includes and what you can do with them!

 • ¡PRESENTAMOS LA NUEVA SERIE TRB2!

  Presentaremos los dispositivos de puertas de enlace más recientes de nuestra serie TRB2. Conocerá en detalle los puntos clave sobre los nuevos dispositivos, incluidas las principales especificaciones técnicas, los casos de uso y los mercados potenciales para los dispositivos de esta serie.

 • INTRODUCING THE NEW TRB2 SERIES!

  We will present the newest devices of TRB2 series gateways. You will get to know in detail the key points about the new devices including main technical specifications, use cases and potential markets for the newest devices.

 • Introdução ao RMS (Sistema de Gerenciamento Remoto)

  O Sistema de Gerenciamento Remoto da Teltonika Networks é uma das ferramentas mais úteis quando se trata de monitoramento e gerenciamento remotos de nossos gateways, roteadores e dispositivos conectados a eles. Neste próximo webinar, queremos mostrar as principais funcionalidades do RMS e as principais vantagens que economizam tempo e custos operacionais para centenas de parceiros da Teltonika Networks que já usam o RMS.

 • Sistema de gestión remota de Teltonika: una amplia introducción

  El Sistema de administración remota de Teltonika Networks es una de las herramientas más útiles cuando se trata de monitoreo y administración remota de nuestras puertas de enlace, enrutadores y de los dispositivos conectados a ellos. En este seminario web, mostraremos las principales funcionalidades del RMS y las ventajas clave que le ahorran significativamente tiempo y costos operativos a cientos de partners de Teltonika Networks que usan actualmente el RMS.

 • Conectividad a Internet para soluciones de emergencia durante COVID-19

  Los mercados mundiales y las personas en todo el mundo se enfrentan a una realidad sin precedentes, la propagación del nuevo Coronavirus (COVID-19).
  En este seminario profundizaremos en casos de uso emergentes para dispositivos de red profesionales con conectividad celular:
  • Trabajar desde la conectividad del hogar
  • Información pública, vigilancia y soluciones de aplicación
  • Telemetría remota, monitoreo de equipos y control de infraestructura
  • Soluciones de venta y autoservicio

 • Łączność z Internetem dla rozwiązań awaryjnych podczas COVID-19

  Rynki globalne, firmy i ludzie na całym świecie stają przed bezprecedensową rzeczywistością dotyczącą rozprzestrzeniania się nowatorskiego wirusa koronawirusa (COVID-19) oraz wszystkich środków bezpieczeństwa podejmowanych w celu kontrolowania sytuacji. Wszyscy spotykają się, aby znaleźć nowe rozwiązania problemu, z którym się spotykają. Niektórzy nazywają to największym „eksperymentem z domu”. Ale wszystkie firmy szukają nowych możliwości dla nowych rozwiązań. W tym artykule chcielibyśmy pomóc …

 • Teltonika System zdalnego zarządzania - obszerne wprowadzenie

  System zdalnego zarządzania Teltonika Networks jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi, jeśli chodzi o zdalne monitorowanie i zarządzanie naszymi bramami, routerami i podłączonymi do nich urządzeniami. W tym nadchodzącym webinarium chcemy zaprezentować główne funkcje RMS i kluczowe zalety, które znacznie oszczędzają czas i koszty operacyjne dla setek Teltonika Networks partnerów, którzy już korzystają z RMS.