ISO 45001: 2018


ISO 45001 jest normą ISO dla systemów zarządzania BHP (BHP). Celem tego standardu jest ograniczenie obrażeń i chorób zawodowych. Norma opiera się na swoim poprzedniku OHSAS 18001, konwencjach i wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz normach krajowych. Z dumą ogłaszamy, że zostaliśmy poddani audytowi i pomyślnie przeszliśmy audyt na zgodność z ISO 45001: 2018, sprawdź nasz certyfikat poniżej.