Polityka prywatności

01 Czerwca 2018

My, TELTONIKA NETWORKS UAB w imieniu rozporządzenia 2016/679, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), stworzyliśmy naszą politykę ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe dotyczące naszych klientów, gdy prowadzimy z nimi interesy lub korzystasz z tej witryny. Dalsze informacje w związku z polityką danych rekrutacyjnych

Do czego i do kogo ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych klientów, nabywców i wszelkich innych informacji, o które prosimy klientów, wraz z wszelkimi innymi interakcjami, np. zapytania klientów lub opinie klientów.

Kiedy zbieramy dane osobowe

Zbieramy informacje o tobie, gdy wypełniasz którykolwiek z formularzy na naszej stronie internetowej, na przykład: wysyłając zapytanie, wypełniając arkusz RMA, zapisując się na wydarzenie, wypełniając ankietę, udzielając opinii lub szukając nowych partnerów itp. Korzystanie z witryny informacje są gromadzone za pomocą plików cookie.

Pliki Cookie

Znane również jako pliki cookie przeglądarki lub pliki cookie śledzenia, pliki cookie to małe, często zaszyfrowane pliki tekstowe, znajdujące się w katalogach przeglądarki. Są one używane przez twórców stron internetowych, aby pomóc użytkownikom w efektywnym poruszaniu się po stronach i wykonywaniu określonych funkcji. Ze względu na ich podstawową rolę polegającą na zwiększaniu / włączaniu użyteczności lub procesów na stronie, wyłączenie plików cookie może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z niektórych funkcji strony.

Używamy Google Analytics do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia i zapewniać użytkownikom lepszą obsługę. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych, np. imię i nazwisko, adres itp.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę polityka plików cookie.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

TELTONIKA NETWORKS UAB koncentruje się na rynku B2B, jednak musimy gromadzić dane osobowe naszych klientów. Klientami biznesowymi i osobami kontaktowymi naszym uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych będą „uzasadnione interesy”. W ramach „uzasadnionych interesów” możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli mamy prawdziwy i uzasadniony powód i nie naruszamy żadnych twoich praw i interesów.

Powody, dla których zbieramy:

Nie będziemy udostępniać twoich informacji w celach marketingowych firmom, aby nie mogły oferować Ci swoich produktów i usług.

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych klientów?

W marketingu B2B uzasadniony interes biznesowy polegający na informowaniu partnerów, klientów i kontaktów o naszych najnowszych produktach i usługach oraz zarządzaniu ich zakupami i administrowaniem nimi.

Konieczne jest wykorzystywanie przez nas różnych kanałów marketingu bezpośredniego i wiadomości w celu zapewnienia informacji o naszych kontaktach, a tam, gdzie to możliwe, upewniamy się, że wysyłane wiadomości są ukierunkowane i odpowiednie.

Jakie dane osobowe gromadzimy? Informacje, które gromadzimy na temat firmy naszego klienta Pracownicy to:

Informacje automatyczne

Automatycznie odbieramy i zapisujemy określone rodzaje informacji za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z tą witryną. Używamy tych informacji do monitorowania ruchu na stronie oraz do pomocy w nawigacji i doświadczeniu użytkownika na stronie. Informacje, które automatycznie otrzymamy, obejmują:

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Niektóre informacje na Twój temat pozyskujemy z innych źródeł, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Twoja wizytówka, osobiste rekomendacje. W takim przypadku poinformujemy Cię, wysyłając tę ​​informację o ochronie prywatności, w ciągu maksymalnie 30 dni po zebraniu danych o tym, że przechowujemy dane osobowe o tobie.

Jak wykorzystamy te informacje i dlaczego?

W TELTONIKA NETWORKS UAB poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usług, o które prosiłeś od nas. Będziemy wykorzystywać te informacje tylko zgodnie z Twoimi instrukcjami, prawem ochrony danych i naszym obowiązkiem zachowania poufności.

Dane osobowe są wprowadzane do naszych wewnętrznych systemów firmowych i wykorzystywane przez pracowników Teltonika Networks w określonych procesach. Wszystkie dane osobowe (wymienione powyżej) są wykorzystywane do świadczenia usług wysokiej jakości, które oferujemy naszym klientom i zapewniania najlepszej obsługi użytkowników.

Jak dzielone są te informacje?

Informacje te są udostępniane pracownikom Teltoniki korzystającym z poczty elektronicznej i wewnętrznych systemów WEB, takich jak: CMR, dziennik wysyłki i system pomocy technicznej.

Podstawa prawna według RODO

RODO zapewnia następujące prawa

Jak odpowiadamy na wnioski prawne lub zapobiegamy szkodom?

W odpowiedzi na wniosek prawny, jeśli w dobrej wierze wierzymy, że odpowiedź jest wymagana przez prawo w tej jurysdykcji ma wpływ i jest zgodna z międzynarodowymi standardami.

Gdy w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że konieczne jest: wykrycie, zapobieganie oszustwom i zapobieganie im, nieuprawnione korzystanie z Produktów, naruszenia naszych Warunków lub Zasad lub inne szkodliwe lub nielegalne działania w celu ochrony siebie (w tym naszych praw, własności lub produkty).

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności i wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać na tej stronie. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z nowymi wytycznymi GPDR.

Zatrzymywanie i usuwanie danych

Będziemy przechowywać dane naszych klientów bezpiecznie i tak długo, jak to konieczne lub zgodnie z instrukcjami klienta. Jeśli nasz klient chciałby uzyskać więcej informacji o tym, jak przechowujemy dane o nim, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Prośba o dane osobowe

Klienci mogą uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie, a informacje te przekażemy bezpłatnie. Jeśli chcesz poprosić o kopię danych osobowych lub masz pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem networks@teltonika.lt, podając następujące informacje:

Od daty otrzymania żądania informacje RODO muszą być przekazywane bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.