Polityka jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy

17 Lutego 2020
Teltonika Networks jest zobowiązana do działania w sposób zgodny i stale doskonalący się z naszymi produktami i usługami, środowiskiem, systemami zarządzania BHP. Aby w pełni zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych klientów. Robimy to, przestrzegając następujących zasad:

Będziemy stale weryfikować nasze ryzyko i możliwości poprawy zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, zgodnych z normami ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2018.

Polityka jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji jest dostępna publicznie, a zainteresowane strony, wszyscy pracownicy i osoby pracujące na zlecenie firmy, znają tę politykę i ją przestrzegają. Ta polityka jest corocznie weryfikowana, aby była trafna i spójna.