Polityka danych rekrutacyjnych

01 Czerwca 2018

W celu prowadzenia procesu rekrutacji i stażu w firmie Teltonika Networks Company („Firma”) będziemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, które przesyłasz w ramach kariery, akademii Internetu Rzeczy, witryn akademii B2B. Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności danych, aby zrozumieć, w jaki sposób firma wykorzystuje i chroni informacje podane w umowie.

Witryna i formularze rekrutacyjne są dostarczane i hostowane przez Firmę. Przekazując swoje dane osobowe, akceptujesz fakt, że Spółka posiada je i używa zgodnie z niniejszymi zasadami. Zasady mogą ulec zmianie, a wszelkie ich zmiany w przyszłości będą zgłaszane na tej stronie. Kontynuując korzystanie z tej witryny rekrutacyjnej, zgadzasz się na takie zmiany. Zalecamy sprawdzanie zasad za każdym razem, gdy odwiedzasz Karierę firm, akademię Internetu Rzeczy, strony akademii B2B.

Informacje, które zbieramy od ciebie i twojego korzystania z tej strony

Są to informacje o Tobie, które nam przekazujesz, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej lub odpowiadając nam telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz lub które gromadzimy na Twój temat, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, prywatny adres e-mail i numer telefonu, referencje potwierdzające twoje kwalifikacje i doświadczenie, życiorysy i zdjęcia, szczegóły dotyczące zatrudnienia, preferencje dotyczące zatrudnienia , linki do twoich profesjonalnych profili dostępnych w domenie publicznej np LinkedIn.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Są to informacje, które otrzymujemy o tobie z innych źródeł, takich jak LinkedIn, biblioteki CV online, twoja wizytówka, osobiste rekomendacje. W takim przypadku poinformujemy Cię, wysyłając tę ​​informację o ochronie prywatności, w ciągu maksymalnie 30 dni od zebrania danych o tym, że przechowujemy Twoje dane osobowe, źródło, z którego pochodzą dane osobowe i czy pochodzą one z publicznie dostępnych źródeł oraz w jakim celu zamierzamy przechowywać i przetwarzać dane osobowe.

Używamy twoich danych osobowych do następujących celów

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych. Gdy podajesz swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszych przedstawicieli, informacje te są bezpiecznie przesyłane przez Internet przy użyciu wysokiej jakości szyfrowania. Jak opisano w niniejszej Polityce, w niektórych przypadkach ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim za Twoją zgodą, do celów naszego procesu rekrutacji.

Więcej informacji na temat twoich praw, podstawy prawnej, plików cookie i automatycznych informacji można znaleźć w naszych głównych danych polityka prywatności.

Prośba o dane osobowe

Jeśli chcesz poprosić o kopię swoich danych osobowych lub masz pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: networks@teltonika.lt, podając następujące informacje:

W celu uzyskania wszystkich informacji na temat niniejszej Polityki, napisz do nas na adres networks@teltonika.lt