สวิทช์

สวิทช์

Teltonika Networks มีช่วงของสวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม พวกเขามีความน่าเชื่อถือในระดับอุตสาหกรรมซ้ำซ้อนเครือข่ายความปลอดภัยและการจัดการที่ง่าย สวิตช์มีตัวเลือกการติดตั้งหลายตัวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายขึ้น