INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

2022-06-21

TELTONIKA įmonių grupė yra pasiryžusi vykdyti veiklą, kuri yra suderinama ir nuolatos tobulinama su mūsų produktų ir paslaugų kokybe, aplinkos apsauga, mūsų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Tai darome laikydamiesi šių principų:

Mes nuolatos peržiūrėsime savo rizikas ir galimybes tobulinti savo integruotą kokybės, medicinos priemonių kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Organizacijos kokybės, medicinos priemonių kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

TELTONIKA IoT GROUP Integruotos Vadybos Sistemos Atstovas Faustas Zinkus