ISO 45001: 2018


ISO 45001 adalah piawai ISO untuk pengurusan systems kesihatan dan keselamatan pekerjaan (OH & S). Matlamat standard ini adalah pengurangan kecederaan dan penyakit pekerjaan. Piawaian ini berdasarkan kepada pendahulu OHSAS 18001, konvensyen dan garis panduan Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan piawaian kebangsaan. Kami berbangga untuk mengumumkan bahawa kami telah diaudit dan berjaya meluluskan audit untuk mematuhi ISO 45001: 2018, sila periksa sijil kami di bawah.