Kualiti, Alam Sekitar, Kesihatan Pekerjaan dan Dasar Keselamatan

17 Feb 2020

Teltonika Networks komited untuk beroperasi dengan cara yang serasi dan sentiasa bertambah baik dengan kualiti produk dan perkhidmatan kami, persekitaran, pengurusan kesihatan & keselamatan pekerja systems. Untuk memenuhi sepenuhnya keperluan pelanggan sedia ada dan masa hadapan. Kami berbuat demikian dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

Kami akan terus mengkaji semula risiko dan peluang kami untuk meningkatkan kualiti bersepadu, pengurusan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan kerja systems, yang mematuhi keperluan standard ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 dan ISO 45001: 2018.

Dasar kualiti, perlindungan alam sekitar, dasar kesihatan dan keselamatan pekerjaan disediakan kepada pihak awam dan pihak yang berminat, semua pekerja dan individu yang bekerja pada mandat syarikat, sudah biasa dengan dasar ini dan mematuhinya. Dasar ini dikaji setiap tahun untuk memastikan ia relevan dan konsisten.