การขนส่ง

การขนส่ง

บริษัท ขนส่งสาธารณะหน่วยงานกู้ภัยฉุกเฉินและองค์กรด้านยานยนต์อื่น ๆ กำลังพัฒนาบริการของตนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับ IoT อุปกรณ์ Teltonika Networking ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของพวกเขาและสร้างกระแสรายได้ใหม่ด้วยยานพาหนะที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น

social icon social icon social icon social icon social icon