ISO 9001: 2015


บริษัท ที่ประสบความสำเร็จได้รับแรงผลักดันในการส่งมอบคุณภาพตั้งแต่วิธีการดำเนินงานมาตรฐานการบริการลูกค้าที่พวกเขาสร้างและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาส่งมอบ ISO 9001: 2015 ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพชั้นนำของโลก เราภูมิใจที่จะกล่าวว่า Teltonika Networks ถือใบรับรอง ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2550 และเรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นในระยะยาวโดยการรับรองระบบการจัดการของเราเป็นระยะโปรดตรวจสอบใบรับรองที่อัปเดตของเราด้านล่าง