รองรับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์ม IoT ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มฮอตสปอตของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มการจัดการยานพาหนะของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม IoT