สมาร์ทซิตี้

สมาร์ทซิตี้

เมืองของเราเริ่มใหญ่ขึ้นและฉลาดขึ้นทุกวัน เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและอุปกรณ์ทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายขึ้นในเวลาเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งหมดนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อที่ปลอดภัย IoT จัดทำโดย Teltonika Networks

social icon social icon social icon social icon social icon